Przetargi

Usługi - Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z podziałem na części

Pobierz dokumentację przetargową [~260Mb]

data zamieszczenia: 2014-10-24

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2014-10-28]

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2014-11-03]

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2014-11-28]

UWAGA - nowy termin składania ofert: 2 grudnia 2014 roku. godz. 11:00

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2015-01-22]

Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Pobierz dokumentację przetargową [~260Mb]

data zamieszczenia: 2014-10-06

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2014-10-17]

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2015-01-22]

Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z podziałem na części

Pobierz dokumentację przetargową [~260Mb]

data zamieszczenia: 2014-10-10

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2014-10-18]

Dokumenty dodatkowe [data zamieszczenia: 2014-10-22]